Niekedy sa nedozviete skutočnú hodnotu okamihu, pokiaľ sa nestane spomienkou


Powered by Pixieset